Stichting Else wil het anders gaan doen. Niet meer op de gebruikelijk wijze van een vermogensfonds met het subsidiëren van projectaanvragen. Dit betekent dat bij Stichting Else geen subsidie (donatie) aanvragen meer ingediend kunnen worden.

Hoe anders?
Anders door een evenwichtiger relatie op te bouwen met innovatieve ideeënbrengers binnen de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Deze ideeën moeten passen binnen het  werkterrein van Stichting Else – het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, met een zorgvraag en hun leefomgeving. De achtergrond van deze maatschappelijke zorg is het – oude – domein van verpleging en verzorging thuis.

Evenwichtiger betekent ideeën, talenten en geld samenbrengen. Bij ons ook wel samengevat onder de titel Horizontaal doneren. Niet elk idee is gebaat bij een financiële impuls. Soms kunnen andere zaken nodig zijn om een idee verder te helpen. Het Plein doneren is het digitale platform dat Stichting Else ingericht heeft om aan deze vorm te werken. Dit houdt in dat Stichting Else hier een leercurve wil doormaken met alle gebruikers van het platform. Gaandeweg zal blijken wat nodig is om dit platform op een goede wijze te laten werken en zo de stichting helpen haar doelstelling te realiseren.

Wie meer wil weten over het Plein doneren, nodigen wij graag uit op ons platform. Verken, onderzoek en leer samen met ons hoe geld, ideeën en talenten de maatschappelijke zorg in Nederland verder kunnen helpen.

Hier een weergave van de tweede offline bijeenkomst van Plein Doneren op 15 januari 2018.

 

 

 

 

Naar boven