Vierde offline bijeenkomst Plein doneren

Op maandag 15 april 2019  vindt de vierde offline bijeenkomst plaats van het platform Plein doneren van 13.00 – 17.00 uur in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst willen praktijk en theorie, jong en oud met elkaar verbinden. En deze koppeling ook doortrekken naar aantal initiatieven op het Plein.

Wij hopen u tijdens deze bijeenkomst te inspireren en uit te dagen met ons mee te denken en te bewegen.Vanaf nu kunt u meer over deze bijeenkomst vinden op de site van Stichting Else. Graag vernemen wij of u komt. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce de Vries.

Voor wie het niet meer precies weet even een korte uitleg: Stichting Else wil door middel van dit platform een meer horizontale manier van doneren ontwikkelen. Dit houdt in dat initiatieven binnen het sociale domein/verpleging en verzorging thuis hier ruimte krijgen zich te presenteren. Het Else bestuur en de – medewerkers zullen met hun kennis, talent en netwerk en mogelijk een financiële bijdrage deze initiatieven ondersteunen.

Graag tot ziens op 15 april!

Namens het bestuur van Stichting Else,
Joyce de Vries en Lisanne Aitink
Pleinambassadeurs

Aanmelden bijeenkomst Plein doneren 15 april 2019

Uw naam (roepnaam en achternaam)

Organisatie

Uw functie

E-mailadres

Telefoonnummer werk

Mobiel nummer

Naar boven