Cultureel erfgoed uitbesteedt aan FNI

In 2015 heeft Else besloten het ontsluiten en uitdragen van het cultureel erfgoed kruiswerk en gezinsverzorging voor de periode van 3 jaar onder te brengen bij het Florence Nightingale Instituut (FNI).

Het FNI is een online kenniscentrum voor de geschiedenis van de verpleging en verzorging. Het onderzoekt, verzamelt en draagt kennis uit over de geschiedenis van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. Het instituut stimuleert en doet onderzoek , biedt educatieve opdrachten aan en presenteert op allerlei manieren het verpleegkundig erfgoed. Hiervoor is een donatie van € 45.000,– voor deze 3 jaar (t/m 2018) beschikbaar gesteld. Voorafgaand aan elk jaar presenteert het FNI haar jaarplan en de uitvoering hiervan aan het bestuur. In goed overleg wordt vervolgens de uitwerking van het jaarplan doorgenomen, met name op de thema’s. Inhoud, onderwijs, erfgoed en communicatie.

Foto’s, films en ander historisch materiaal
Else heeft niet de ruimte en de speciale kennis om dit materiaal op te slaan en naar behoren te conserveren. Daarom is het erfgoed overgedragen en in bruikleen gegeven aan een aantal organisaties die dit wel op de juiste manier kunnen doen.

Het historisch filmmateriaal, waaronder enkele heel oude films, is geschonken aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, waar dit oude en wat moderne filmmateriaal wordt bewaard. U kunt de oude films daar huren.

Voor de liefhebbers is een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem zeer de moeite waard. U kunt er een authentiek Groene-Kruisgebouw bewonderen. Dit geeft een prachtig beeld van het kruiswerk in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Er is een compleet ingerichte kleedkamer en spreekkamer van een consultatiebureau te zien, met levensechte poppen van een wijkverpleegkundige, een moeder met kindje en een consultatiebureau-arts. In het museum kunt u ook een kijkje nemen in de woning van een wijkverpleegkundige uit die periode. Deze woning bevindt zich in een karakteristiek rijtje Tilburgse huisjes.

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) houdt zich bezig met het verzamelen, behouden, beheren en registreren van historisch verpleegkundige objecten ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde. Dit historisch materiaal wordt toegankelijk gemaakt door het ontvangen van bezoekers en het geven van rondleidingen. SHVB richt elders vitrines in en leent delen van de collectie uit aan derden. SHVB heeft ook historisch materiaal voor Else in beheer. De collectie is te bezichtigen in ons depot op Foksdiep 2 8321 MK Urk. Bezoektijden: iedere 2e woensdag en 4e dinsdag van de maand. Groepsbezoek op afspraak, ook op andere dagen mogelijk

Veel beeldmateriaal ligt opgeslagen bij het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, onderdeel van de Universiteit Nijmegen, dat het katholieke leven vanaf de 19e eeuw documenteert. Hier zijn ook de landelijke kruiswerkarchieven ondergebracht, zoals het katholieke Wit-Gele Kruis, het protestantse Oranje-Groene Kruis en het algemene Groene Kruis. Op afspraak kunt u deze archieven inzien.

Naar boven