Dissertatie: Het beleid van het Witte Kruis, het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis over de periode 1875 – 1945

Deze dissertatie beschrijft de beleidsontwikkeling van de kruisverenigingen, Het volgt de beleidsgeschiedenis per koepel vanaf de oprichtingsfase en beschrijft vervolgens ook de algemene en zorgspecifieke beleidsontwikkeling. Aan de orde komen beleidsvelden als de bestrijding van besmettelijke ziektes, de ziekenverpleging aan huis, kraamzorg en kinderhygiëne.

Auteur: dr. M. van der Kolk-Kousemaker
Promotors: prof.dr. A.J.P. Schrijvers en mevrouw prof.dr. M.S.H. Duijnstee, Universiteit van Utrecht.

Uitgave 2005, 371 pagina’s, prijs € 27,50,– inclusief verzendkosten , te bestellen bij Else. 

Naar boven