Jubileumboek Stichting Thuiszorg Banda ´Bou

Stichting Thuiszorg Banda ’Bou op Curaçao heeft in verband met haar 25 jarig bestaan een jubileumboek uitgebracht. Stichting Else heeft dit (mede)mogelijk gemaakt door een subsidie te verstrekken. Het boek is op Curaçao in 350-voud verschenen.

Het boekje geeft een beeld van de werkzaamheden van deze stichting op het benedenwindse eiland. Tot de werkzaamheden behoren naast de gebruikelijke verpleging en verzorging van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten ook het vervoer naar poliklinieken in Willemstad. Daarnaast levert de stichting ook een bijdrage aan de armoedebestrijding door het verstrekken van voedselpakketten aan ondervoede en armlastige cliënten. Het boek is met prachtige foto’s uitgevoerd.
Via de volgende link (Jubileumboek Stichting Thuiszorg Banda ´Bou) kunt u een digitale versie inzien en lezen.

De reden voor subsidietoekenning is dat naast de ontwikkeling van het Nederlandse kruiswerk en de thuiszorg ook de Antilliaanse thuiszorg geschiedenis een onderdeel vormt van de maatschappelijke gezondheidszorg van het voormalig Koninkrijk der Nederlanden. Dit jubileumboek van Stichting Thuiszorg Banda ’Bou op Curaçao hoort in deze geschiedenis thuis.

Else en haar voorgangers hebben de geschiedenis van het Nederlandse kruiswerk uitvoerig laten beschrijven in 2 wetenschappelijke studies door mevrouw dr. M. van der Kolk en de heer dr. J.C.C. Huige. Klik hier voor meer informatie.

Daarnaast is er ook een leuk en kleurrijk e-book beschikbaar dat geschreven is door Eva Rensman en Leonie van den Schoor. Via deze link is het e-book gratis te downloaden.

Naar boven