Else biedt op twee manieren financiële ondersteuning aan derden. Dit kan door missie gerelateerde investeringen of door subsidies.

Het jaar 2015 is een bezinningsjaar geweest voor de stichting. In 2016 zal gewerkt worden aan een nieuwe vorm van doneren en de organisatie-vorm die hierbij past. Het nieuwe model gaat uit van een online stichting/platform waar ideeën, talent en geld elkaar kunnen ontmoeten. Deze innovatieve vorm zal in 2016 nader uitgewerkt worden.

Wel wil Else ook in 2016 actief nieuwe baanbrekende investeringen blijven vinden en financieren.

Sinds begin dit jaar heeft de stichting de uitvoering van twee onderdelen uit haar doelstelling naar andere stichtingen overgedragen. Voor projecten rond het uitdragen van de historie van het kruiswerk en de gezinsverzorging kunt u terecht bij het Florence Nightingale Instituut.
Voor projecten rond zingeving en levensvragen in de maatschappelijke gezondheidszorg kunt u terecht bij Stichting Even Anders, spiritualiteit in zorg.


Missie gerelateerde investering

Door missie gerelateerde investeringen wil Else zich richten op zorgverandering. Veranderingen die werkelijk de potentie hebben om het speelveld en de inhoud van maatschappelijke (gezondheids)zorg te veranderen. Bij Missiegerelateerd Investeren gaan sociaal én financieel rendement hand in hand. Het gaat Else dan om het daadwerkelijk participeren in vernieuwende ideeën die bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen in de maatschappelijke zorg. Dit is een nieuwe rol voor Else. Het gaat dan om start-ups of early start-ups diekapitaal nodig hebben om een ontwikkeling of een groeistrategie te kunnen financieren. Het bestuur van Else BV, als ook het netwerk rondom Else, staan open voor nieuwe initiatieven die de belofte van werkelijke zorgverandering in zich dragen. Else zoekt actief naar interessante mogelijkheden om te investeren.

Heeft u een goed, uitgewerkt idee/prototype/service maar ontbreekt het aan (voldoende) financiële middelen om dit te ontwikkelen?  Misschien kunnen wij elkaar verder helpen. De eerste stap is om elkaar te ontmoeten en zien in een oriënterend gesprek.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marco van Alderwegen.

Subsidies

Else heeft besloten om in 2015 in principe GEEN subsidieaanvragen meer in behandeling te nemen.

De reden daarvoor is dat Else zich in 2015 wil gaan oriënteren op een andere wijze van doneren. Een nieuwe vorm van doneren, anders omgaan met het filantropisch geld. De huidige werkwijze is ineffectief. Vele aanvragen worden bij meerdere fondsen tegelijk ingediend. Deze fondsen beoordelen vervolgens de aanvraag, waarna een toekenning dan wel een afwijzing volgt. Dit kan kosten-effectiever, vindt Else.
Else zoekt naar eigentijdse vormen waarin initiatieven en filantropisch geld elkaar ‘natuurlijker’ vinden, zonder dat meerdere fondsen dezelfde aanvraag moeten beoordelen.

In de loop van 2015 zal duidelijk worden wat dat gaat betekenen voor de werkwijze van Else. De sector zal minder afhankelijk moeten worden van subsidies en meer gaan denken in termen als social return on investment (SROI), wederkerigheid en co-creatie. De verticale relatie tussen donateur en donatieontvanger maakt plaats voor een horizontale relatie tussen maatschappelijk investeerder en de sociaal ondernemer. Minder afhankelijkheid en meer samen werken aan de goede zaak.

Naar boven