Het beleid van Het Witte Kruis

In 2005 is de dissertatie rond de beschrijving van de geschiedenis van de eerste periode (1875 – 1945) van het kruiswerk afgerond. Marjolein van der Kolk heeft zich 4 jaar lang gebogen over de opgeslagen archieven en deze geschiedenis bestudeerd. In haar dissertatie besteedt zij o.a. aandacht aan het ontstaan van het kruiswerk. De dissertatie is 371 pagina’s groot, inclusief bijlagen. ISBN 90-9019101-1

Naar boven