Kerngegevens stichting Else

Rechtsvorm Stichting
KvK-nummer 41178804
RSIN-nummer 800510318
Lidmaatschap FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland
ANBI status Ja
Formele doelstelling “De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan goede maatschappelijke (gezondheids)zorg in Nederland, te onderscheiden in lichamelijk, psychische, sociale en spirituele zorg, alsmede het beschermen en uitdragen va het cultureel erfgoed van het oorspronkelijk kruiswerk en de oorspronkelijke gezinsverzorging”.
NB. Spiritualiteit in de zorg en het uitdragen van het erfgoed kruiswerk en de gezinsverzorging zijn uitbesteed aan/overgedragen naar de samenwerkingspartners van Else.
Samenwerkingspartners 

Florence Nightingale Instituut (FNI) : Bescherming cultureel erfgoed Kruiswerk/gezinsverzorging en bevordering van het verankeren van deze kennis in scholingsprogramma’s.
Stichting Even Anders: Bevorderen van aandacht voor de spiritualiteit in de zorg. 

Jaarverslagen Klik hier voor de jaarverslagen
Beleidsplan 2020

Klik hier voor het beleidsplan

Bestuur Else

W. Corsten (voorzitter)
L. van Ruth (secretaris/penningmeester)
I. Thepass
J. Mol
mw. T. van der Valk

Medewerkers Else M. van Alderwegen, directeur
mw. D. Verburg, office manager
mw. J. de Vries, teamlid Plein doneren

Naar boven