Pilotproject Inclusief Burgerschap in de wijk

Het bestuur van Else heeft een subsidie toegekend voor een pilotproject ‘Inclusief burgerschap in de wijk: versterken én begrijpen. De pilot en het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek in samenwerking met Prisma. Het onderzoek heeft inzichten verschaft over de dynamiek tussen de leefwereld (burgers) en de systeemwereld (aanbieders) en ook de dynamiek binnen die werelden.

Dit project ligt in het verlengde van het onderzoek in Elsendorp, dat eerder door Else is gefinancierd. Het stimuleren van het burgerinitiatief is een thema dat Else zeer ondersteunt. Naast Else heeft ook Stichting Porticus als co-financierder opgetreden.

Rapport UvH en Prisma Inclusief Burgerschap

 

 

 

Naar boven