Op innovatieve wijze neemt Stichting Else donatie-aanvragen in behandeling . Dit gebeurt via het digitale Platform Pleindoneren. Dus geen ‘aanvraag’ indienen maar ‘Pleindoneren‘.

Bent u op zoek naar donatiemogelijkheden? Stichting Else stelt via de online community Pleindoneren haar donatiebudget beschikbaar. Aarzel niet, meld u – www.pleindoneren.nl – aan en stel in de community uw vraag.

Hoe anders?
Anders door een evenwichtiger relatie op te bouwen met innovatieve ideeënbrengers binnen de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Deze ideeën moeten passen binnen het  werkterrein van Stichting Else – het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, met een zorgvraag en hun leefomgeving. De achtergrond van deze maatschappelijke zorg is het – oude – domein van verpleging en verzorging thuis.

Evenwichtiger betekent ideeën, talenten en geld samenbrengen. Bij ons ook wel samengevat onder de titel Horizontaal doneren. Niet elk idee is gebaat bij een financiële impuls. Soms kunnen andere zaken nodig zijn om een idee verder te helpen. Plein doneren is het digitale platform dat Stichting Else ingericht heeft om aan deze vorm te werken. Dit houdt in dat Stichting Else hier een leercurve wil doormaken met alle gebruikers van het platform. Gaandeweg zal blijken wat nodig is om dit platform op een goede wijze te laten werken en zo de stichting helpen haar doelstelling te realiseren.

Wie meer wil weten over het Plein doneren, nodigen wij graag uit op ons digitale platform. Verken, onderzoek en leer samen met ons hoe geld, ideeën en talenten de maatschappelijke zorg in Nederland verder kunnen helpen.

Offline bijeenkomsten

Een aantal maal per jaar organiseert het team van Plein doneren een offline bijeenkomst.

De offline bijeenkomsten zijn bedoeld om naast het digitale Plein elkaar ook in levende lijve te ontmoeten. Zo kunnen de offline ontmoetingen de verbindingen op het digitale Plein versterken. Wil je een uitnodiging ontvangen? Meld je dan aan op het Plein.

Impressie van de offline bijeenkomst van 14 september 2020

Naar boven