Projecten van Else

Else bevordert zorgverandering door projecten te subsidiëren of deze zelf te initiëren, alleen of samen met andere partijen. Denk aan initiatieven als kennisverspreiding, onderzoek of projecten die de spelregels in de zorg wezenlijk veranderen.

Vanaf 2018 worden donaties via de digitale omgeving pleindoneren.nl ingezet en behandeld.

2016 tot 2018:

2011 t/m 2015:

  • project Sprakeloos Gevoel (Februari 2014)
  • subsidietoekenning Elsendorp (Maart 2013)
  • er is subsidie verleend aan ActiZ in het kader voor de viering van 110 jaar consultatiebureaus in Nederland. Dit project is afgerond.
  • er is subsidie verleend aan het onderzoek Integrale zorg in de eerstelijn door Nyfer. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de verbetering van de chronische zorg in de eerstelijn. Naast Else participeren ook ActiZ, Medicq, CZ en de Landelijke Vereniging georganiseerde eerstelijn (LVG). Eind maart 2013 is het definitieve rapport ‘Integrale zorg in de buurt’ opgeleverd.
  • er is subsidie verleend aan het project ‘Onderzoek en ontwikkeling palliatieve netwerken’ in samenwerking met Bureau Obelon. In november 2011 is het definitieve rapport ‘Op weg naar palliatieve netwerkzorg‘ opgeleverd.
Naar boven