STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Technologie & ICT

Technologie en ICT zijn belangrijke facetten van de toekomstgerichte thuiszorginnovatie en de STOOM-antenne is dan ook steeds gericht op mogelijkheden om de thuiszorg op dit punt een duwtje in de rug te geven.

ICT

Het stimuleren van technologische vernieuwing impliceert ook aandacht voor de ontwikkeling van ICT in de thuiszorg. ICT kan een bijdrage leveren aan efficiency en kwaliteit van de zorg en het is daarom van belang dat kansen en mogelijkheden van de ICT door de thuiszorg optimaal worden aangegrepen en benut.

Om zicht te krijgen op relevante aanknopingspunten voor stimuleringsactiviteiten heeft STOOM via een quicscan, the-state-of-the-art van de ICT in de thuiszorg in beeld gebracht en vastgelegd in de nota ‘ICT in de thuiszorg, uitkomsten van een quicscan’. Deze illustreerde dat, begin jaren 2000, de informatisering van de bedrijfsprocessen thuiszorgbreed in volle gang was en dat de aandacht zich gaande weg ging verbreden naar ICT-toepassingen gericht op de versterking van het primaire zorgproces en de ondersteuning van de klantgerichte service. 

Initiatieven dienaangaande kregen aandacht of financiële steun van STOOM. Zo kwam er met de Landelijke Stichting Beheer Kruiswerk (LSBK) en toen nog de LVT een gesprek op gang over landelijke ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van de ontwikkeling van klantvolgsystemen (CRM).
Er werden middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van een onderzoek naar informatiebehoeften van thuiszorggebruikers: ‘Naar een klantgerichte informatievoorziening’ en er kwam bij STOOM een discussie op gang over de wenselijkheid van een landelijk digitaal aanbod van kennis en informatie over thuiszorginnovatie.

Ondertussen deed ook de ‘telecare’, ofwel de zorg op afstand met behulp van videonetwerken, zijn entree in de thuiszorg.
Via het project ThuiszorgOnline presenteerde prof. Albert van der Werff c.s. deze ‘screen to screen’ zorg enkele jaren geleden in de thuiszorg. Inmiddels startte ActiZ een project ter bevordering van de landelijke uitrol van de 'Zorg-op-afstand'. De aanloopfase van dit project werd finacieel ondersteund door STOOM.

Technologie

Eind jaren ’90 heeft STOOM, samen met het KITTZ, een aantal studies het licht laten zien over mogelijkheden, kansen en toepassingscondities van de Thuiszorgtechnologie te weten:
- Technologie in de Thuiszorg: Feiten en kansen
- Technologie in de Thuiszorg: De kansen benut
- Technologie in de Thuiszorg: Stagnatie of doorstart?

En ook legden we een basis voor een geschikt Informatiesysteem Thuiszorg Technologie op dit terrein (dit is bij het bureau van STOOM op te vragen).

Naar boven