STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Imago thuiszorg

De uitstraling en promotie van de thuiszorg als nuttige en gebruikersvriendelijke voorziening en als aantrekkelijk werkterrein is een factor van betekenis op de beleidsagenda van zorgaanbieders en hun belangenbehartigers. Ook STOOM heeft zich geroepen gevoeld om zich in te zetten voor een positieve gezichtsbepaling van de thuiszorg.

Naar boven