STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Imago thuiszorg

De uitstraling en promotie van de thuiszorg als nuttige en gebruikersvriendelijke voorziening en als aantrekkelijk werkterrein is een factor van betekenis op de beleidsagenda van zorgaanbieders en hun belangenbehartigers. Ook STOOM heeft zich geroepen gevoeld om zich in te zetten voor een positieve gezichtsbepaling van de thuiszorg.

Thuiszorg en zorgvernieuwing

Behalve op de inhoud van de zorg heeft de thuiszorg ook op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing van zorg een naam hoog te houden. Dat mag blijken uit de 'Databank Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten Thuiszorg ' die STOOM jarenlang, samen met het NIVEL en ComboData heeft onderhouden.

In 2003 vond de laatste tweejaarlijkse update plaats. Helaas heeft STOOM ten gevolge van gewijzigde omstandigheden in de thuiszorg in 2005 moeten besluiten om van verdere updates af te zien. De Databank is dus niet meer actueel maar als statisch archief zeer de moeite van het raadplegen waard.

STOOM beraad zich intussen, samen met ActiZ, op andere mogelijkheden tot landelijke doorstroming van nieuwe kennis en innovaties.

Thuiszorg in aanzien

STOOM heeft via een imago-onderzoek in kaart laten brengen hoe uiteenlopende groeperingen – variërend van hulpverleners en cliëntgroepen tot opleiders, voorwaardenscheppers en politici – tegen de thuiszorg aankijken. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport ‘Thuiszorg in aanzien. Het in- en externe imago van de thuiszorg onderzocht’ en door STOOM aangeboden aan de LVT(thans ActiZ). Deze koppelde een publiciteitscampagne aan het onderzoek gericht op een beter imago van de thuiszorg als dienstverlener en als werkgever.
(Het rapport is alleen op aanvraag verkrijgbaar bij het bureau van STOOM)

Naar boven