STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Thuiszorg en Allochtonen

Een positieve profilering van de thuiszorg wil STOOM ook bevorderen langs de lijn van de inhoud. De eigenlijke zorgverlening en de prestaties die de professionals dagelijks leveren in termen van kwaliteit van zorg en maatschappelijk nut, zouden naar buiten toe beter tot hun recht moeten komen. Daarom besloot STOOM, begin jaren 2000, de inhoudelijke verrichtingen van de thuiszorg te gaan documenteren. Gezien de actualiteit en de noodzaak van een verdergaande interculturalisatie van de gezondheidszorg werd het onderwerp ‘thuiszorg en allochtonen’ als startpunt gekozen. Op basis van beschikbare bronnen over de diversiteit in de thuiszorg bracht het NIVEL in beeld wat de thuiszorg doet voor én met allochtonen.

Het rapport ‘Allochtonen en de thuiszorg: bereik, verrichtingen en opbrengsten’ kreeg grote aftrek.

Naar boven