STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg

In 2004 is een aantal kabinetsmaatregelen genomen met directe gevolgen voor mensen met een zorgvraag. Een daarvan sprong in het oog omdat deze – naast financiële gevolgen – in sterke mate de kwaliteit van leven van mensen met een zorgvraag raakte en dat was de verhoging van de eigen bijdrage voor de thuiszorg per 1 januari 2004.

Onderzoeken naar de gevolgen van de maatregel richten zich aanvankelijk vooral op de consequenties in termen van aantal opzeggingen. De NPCF nam in 2004 het initiatief tot een onderzoek naar de gevolgen voor de kwaliteit van leven. Het werd uitgevoerd door bureau ARGO Rijksuniversiteit Groningen. STOOM financierde het project. Het rapport: “Lange termijn gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage voor thuiszorg” doet verslag. Het laat zien dat vooral chronisch zieken jonger dan 65 jaar onevenredig hard worden getroffen door een aantal overheidsmaatregelen en dat deze mensen de financiële gevolgen ervan alleen kunnen opvangen door te bezuinigen op uitstapjes, abonnementen, kleding en soms zelfs ook op de dagelijkse levensbehoeften. Verminderen of afzeggen van de thuiszorg is geen alternatief: ze kunnen niet zonder.

Naar boven