STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Thuiszorg in historisch perspectief

In samenwerking met STOOM heeft het Florence Nightingale Instituut (FNI) 'Zoevende Zusters. Zorg thuis: toen, nu en straks' uitgegeven. Een krachtig portret van de geschiedenis van de zorg thuis, verplegen en verzorgen. Een eerbetoon aan de mensen die er in werkten en werken. Het verhaal van een ontwikkeling. Van kruisgebouw tot beroep met grote toekomst. Bestel het boek nu op www.fni.nl  
Boekje Zoevende Zusters  
Naar boven