STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Thuiszorg en Preventie

Preventie is een van de speerpunten in het lopende activiteitenprogramma van STOOM.
Preventie: wat houdt het allemaal in, wat zijn kansen en bedreigingen? Een eerste oriëntatie leverde hiervan een voorlopig beeld op. Dat is vastgelegd in de STOOM-notitie "Preventie in de thuiszorg: 'Faits Divers'.
Een plan om thuiszorgaanbieders te ondersteunen bij het 'vermarkten' van de Preventiekracht van de thuiszorg wacht nog op effectuering.

Naar boven