STOOM – Projecten na 2003

Achter deze pagina vindt u korte beschrijvingen van de projecten en activiteiten die STOOM in de afgelopen periode geïnitieerd dan wel ondersteund heeft. Voor een deel staan deze projecten ook beschreven in de brochure ‘Maatwerk in balans’.

Thuiszorg en Marktwerking
Thuiszorg en Preventie
Thuiszorg in historisch perspectief
Onderzoek eigen bijdrage Thuiszorg
Thuiszorg en Allochtonen
Toekomst Zorg Thuis
Normen en waarden in de thuiszorg
Imago thuiszorg
Thuiszorg en Samenwerking 1e en 2e lijn
Professionalisering & Kwaliteit
Technologie & ICT
Vraaggerichte zorg/vraagsturing

Thuiszorg en Marktwerking

“MARKT MEESTER?”
 
Thuiszorg in de eerstelijn, thuiszorg op afstand en dichtbij, thuiszorg als domein van normen en waarden en als bakermat voor zorgvernieuwing en professionaliteit. We staan als STOOM met deze thema’s dichtbij de inhoud van de zorg en richten onze activiteiten op de bevordering van klantgerichtheid en kwaliteit, op vakkundigheid en op een zorgaanbod van deze tijd. Activiteiten die als ‘inhoudsoffensief’ een tegenwicht willen bieden aan de eenzijdige markteconomische oriëntatie van dit moment, maar die ons tegelijkertijd ook aan alle kanten confronteren met de gevolgen van het marktdenken.
De “markt”, ook STOOM kan er niet omheen en heeft onlangs besloten het onderwerp te agenderen voor een eigenstandige overdenking en analyse. Het programma voor de STOOM-dag wil daartoe een aanzet geven.
 

Marktwerking: vraag en aanbod, cliënt centraal, keuzevrijheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid ….. Een beladen begrip, omgeven met veel betekenissen en met veel kritiek, niet in het minst ook in de thuiszorg. Hier maakt de marktwerking veel los. We kennen de krantenkoppen over ‘uitkleding’ van de zorg, de ‘verontwaarding’ van het professionele ethos, (mega-)fusies, waakhondboetes, knellende tarieven, nijpende tekorten, massa ontslagen en dreigende faillissementen. De concurrentie om het geld/de prijs voert de boventoon in de strijd om het marktaandeel en overschaduwt de idealen die van oudsher met de zorg verbonden zijn.

 
Marktwerking: wat is het eigenlijk en wat zou het idealiter moeten zijn? Wat geeft het wel en niet en waar vraagt het om? Wat zijn de feiten en wat is de retoriek?
 
STOOM is eind 2008 intern in beraad gegaan over deze vragen en over de gevolgen van de marktwerking. Ze hoopt daarmee de vinger te kunnen leggen op aanknopingspunten voor oplossingen en innovaties en van daaruit de link te leggen naar de eigen O&O-agenda van STOOM.
Naar boven