STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom01.052
Titel Project Moeders informeren Moeders (MIM)
Betrokken partijen
Opdrachtgevers De Omring Thuiszorg divisie specifieke thuiszorg
Financiers onbekend
Uitvoerenden De Omring Thuiszorg divisie specifieke thuiszorg
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling De problemen zijn: - ouders komen informatie halen maar doen er weinig mee; - ouders krijgen veel advies, instructie en voorlichting maar missen begeleiding en handvatten om die informatie op hun eigen kind toe te passen.
Methode Om die problemen aan te pakken gebeurt het volgende: - Moeders informeren Moeders is een gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsondersteuningsprogramma in de thuissituatie voor moeders van een eerste kind, programmamoeders genaamd, gericht op opvoeding en verzorging; - het programma bestaat uit ongeveer 18 maandelijkse huisbezoeken; - het doel is om programmamoeders te ondersteunen in hun streven naar zelfredzaamheid en zelfzorg; - ervaren moeders, de bezoekmoeders, gaan maandelijks op huisbezoek bij de programmamoeders; - de ouder- en kindverpleegkundige bereidt, als MIM coördinator, de bezoekmoeders voor op de huisbezoeken en ondersteunt hen bij hun taak.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 28-02-2003 tot 28-02-2003
Peildatum 07-05-2001
Mutatiedatum 01-05-2003
Contact
Ingevoerd door
mevr. M. van de Horst
De Omring Thuiszorg
Postbus 322
1620 AC Hoorn
0229 206845
Contactpersoon
Horst, mevr. M. v.d.
De Omring Thuiszorg
Postbus 322
1625 HV Hoorn
0229 206845
Trefwoorden
noord-holland moeders kraamzorg advisering voorlichting zuigelingen gvo 0-4 jarigen opvoeding huisbezoek zelfredzaamheid zelfzorg oudervoorlichting kinderverpleegkundigen
Naar boven