STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.003
Titel Verpleegkundige zorg dak- en thuisloze verslaafden
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Tactus, verslavingszorg GGD Stedendriehoek Stichting Thuiszorg Oost-Veluwe
Financiers Zorgkantoor Apeldoorn / Zutphen Deelnemende organisaties
Uitvoerenden Tactus, verslavingszorg Stichting Thuiszorg Oost-Veluwe GGD Stedendriehoek RIO Oost-Veluwe
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling De doelstellingen van het project zijn: - het leveren van verpleegkundige zorg aan dak- en thuisloze verslaafden; - hen gebruik laten maken van het reguliere zorgaanbod.
Methode Om dit te bereiken ligt de nadruk tijdens het open spreekuur op wondverzorging. Tevens worden er medicijnen uitgezet en is er sprake van dossiervorming.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-03-2003 tot 31-03-2003
Peildatum 17-03-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. G.P.F.M. Hesselmans
Stichting Thuiszorg Oost-Veluwe
Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
055-5384400
Contactpersoon
Beem-Bergman, mevr. A.E.M. van
Stichting Thuiszorg Oost-Veluwe
Postbus 1032
7301 BG Apeldoorn
055-5384400
Trefwoorden
gelderland verslaafden thuislozen verslavingszorg verpleging wonden geneesmiddelendistributie medische dossiers gg en gd rio's zorgvernieuwing
Naar boven