STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.002
Titel Klinische depletie: kwaliteitsverbetering advies, voorlichting en informatie ten aanzien van ondervoeding
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Thuiszorg Groningen
Financiers onbekend
Uitvoerenden Afdeling Voedingsvoorlichting en dieetadvisering Afdeling Zorgondersteuning Thuiszorg Groningen
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling De doelstelling van het project is dat de wijkverpleegkundige advies, voorlichting en instructie kan geven aan de cliënt met betrekking tot ondervoeding. Op het moment zijn wijkverpleegkundigen niet goed op de hoogte van afspraken en of procedures om ondervoeding te voorkomen of te behandelen.
Methode Om dit te bereiken wordt van de volgende methodes gebruik gemaakt: - er wordt een protocol opgesteld waarin signalering, basiskennis en verwijzing ten aanzien van ondervoeding centraal staan; - er wordt aangesloten bij de producten Advies, instructie en voorlichting, Verpleging en Voeding en dieetadvisering zoals beschreven in het Productenboek Thuiszorg 1999; - de voorlichting valt onder het product AIV, Advies Instructie Voorlichting. Er wordt aangesloten bij de systematiek van AIV waarin wijkverpleegkundigen bij Thuiszorg Groningen zijn geschoold.
Publicaties Voeding en visie 2001: 'Klinische depletie bij cliënten van Thuiszorg Groningen', mei 2000
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-03-2003 tot 31-03-2003
Peildatum 17-03-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Bröring, E.E.M.
Thuiszorg Groningen
Postbus 707
9700 AS Groningen
0900-8615
Trefwoorden
groningen (provincie) kwaliteitsbevordering ondervoeding wijkverpleegkundigen protocollen zorgvernieuwing
Naar boven