STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.018
Titel Invoering productgericht werken
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Thuiszorg Breda
Financiers Thuiszorg Breda
Uitvoerenden Thuiszorg Breda
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Dit project heeft tot doel het aanpassen van de bestaande organisatiestructuur naar een productgerichte werkwijze, waarbij drie producten worden onderscheiden: huishoudelijke verzorging, verzorging B en verzorging C. Alle betrokkenen (management, zorgcoördinatoren, helpenden / verzorgenden t/m verzorgenden C) worden ingedeeld op een specifiek product. Het doel hiervan is het inzetten van medewerkers op het juiste functieniveau.
Methode Hiertoe is de nieuwe organisatiestructuur middels een pilot in één van de drie regio's. Deze pilot is conform de gestelde evaluatiecriteria geslaagd, waarna besloten is dat de resterende regio's dit jaar overgaan op de nieuwe werkwijze. Hiervoor is een stappenplan uitgewerkt, waarin de ervaringen van de pilotregio zijn meegenomen.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-03-2003 tot 31-03-2003
Peildatum 19-03-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Jager, mevr. K. de
Thuiszorg Breda
Postbus 1971
4801 BZ Breda
076 5265815
Trefwoorden
noord-brabant werkorganisatie gezinsverzorging huishoudelijke hulp functieniveau
Naar boven