STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.024
Titel Transmurale zorgoverdracht en dossiervorming
Betrokken partijen
Opdrachtgevers De Zorgboog
Financiers De Zorgboog SCDC Savant
Uitvoerenden SCDC De Zorgboog Savant
Participanten Savant
Projectomschrijving
Doelstelling Het doel van dit project is tweeledig: - het optimaliseren van de zorgoverdracht; - het ontwikkelen van een transmuraal zorgdossier.
Methode Gestart wordt met een gecombineerd onderzoek, semi-gestructureerde interviews onder kernfiguren, alsmede een externe oriëntatie bij andere organisaties. Op deze manier krijgen we zicht op de huidige en de gewenste situatie; waar zitten knelpunten en wat zijn de wensen / mogelijkheden. En wat is er ontwikkeld bij andere organisaties op het gebied van een transmuraal zorgdossier. Op basis hiervan kunnen voorstellen gedaan worden ter verbetering van de zorgoverdracht en het ontwikkelen van een transmuraal zorgdossier.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 28-02-2003 tot 28-02-2003
Peildatum 30-03-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
Mevr. M. Geomini
De Zorgboog Kruiswerk
Postbus 368
5700 AJ Helmond
0492-593593
Contactpersoon
Geomini, mevr. M.
De Zorgboog Kruiswerk
Postbus 368
5700 AJ Helmond
0492-593593
Trefwoorden
noord-brabant medische dossiers overdracht van de zorg transmurale zorg interviews zorgkantoren kruiswerk kwaliteitsbevordering zorgvernieuwing
Naar boven