STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.051
Titel Ontwikkeling Transmuraal Diabeteszorgtraject Haarlem e.o.
Betrokken partijen
Opdrachtgevers De directie van de participerende zorginstellingen
Financiers De directie van de participerende zorginstellingen
Uitvoerenden Kennemer Gasthuis Spaarne Ziekenhuis Kennemer Thuiszorg Thuiszorg IJmond Huisartsen
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Na versterking van de 1e lijns diabeteszorg in een eerder project wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden en deskundigheid van de diabetesverpleegkundige in de 1e lijn en de internist. De doelstelling van dit project is dat door een helder omschreven zorgtraject een optimale zorg binnen de huisartsenpraktijk wordt ondersteund met doelmatige en efficiŽnte consultatie van transmuraal diabetesverpleegkundige en internist. De doelgroep bestaat uit patiŽnten met diabetes type II: - nieuw gediagnosticeerd; - met behoefte aan voorlichting of begeleiding; - met ontregelde diabetes waarbij therapie tot onvoldoende verbetering leidt; - voor begeleiding bij starten van zelfcontrole; - voor begeleiding bij starten insulinetherapie.
Methode De beoogde resultaten zijn: - er is een diabetesdienst: een zorgvorm die vanuit de 2e lijn ondersteuning geeft aan de 1e lijn; - de diabeteszorg wordt verricht door diabetesteams, ingebed in een regionaal netwerk; - binnen het transmurale traject en diabetesdiensten is duidelijk omschreven welke zorg verleend wordt door deze organisaties; - binnen de 1e lijn bestaat het diabetesteam uit een huisarts, waar mogelijk aangevuld met een praktijkondersteuner, een praktijkassistente, een transmuraal diabetesverpleegkundige en een diŽtist.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 30-04-2003 tot 30-04-2003
Peildatum 09-04-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. A. Paalberends
Thuiszorg IJmond
BĀllerlaan 4b
1940 AL Beverwijk
0251 287777
Contactpersoon
Korpershoek, mevr. E.C.
Kennemer Gasthuis, poli intern
Zeeweg 168
1971 HG IJmuiden
023 5525102
Trefwoorden
noord-holland transmurale zorg diabetes mellitus diabetesverpleegkundigen elgz specialisten huisartsen consultatie doktersassistenten diŽtisten zorgvernieuwing
Naar boven