STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.084
Titel Invulling geven aan de functie begeleiden, te leveren door de thuiszorg.
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Productmanager maatschappelijke dienstverlening
Financiers Intern
Uitvoerenden Stafmedewerkers
Participanten Thuiszorg Breda
Projectomschrijving
Doelstelling De maatschappelijk werkenden binnen de maatschappelijke dienstverlening houden zich met name bezig met secundaire processen terwijl ze ook zijn opgeleid om primaire processen met hulpvragers aan te gaan. Mogelijkheid tot groei en ontwikkeling zien zij in het leveren van de functie begeleiden zoals die door het RIO wordt geïndiceerd. Er zijn de volgende vraagstellingen geformuleerd: - Hoe zou deze functie kunnen worden ingevuldü - Wie zouden dat kunnen doenü - Zijn daar aanvullende kennis en vaardigheden voor nodigü - Hoe pleeg je effectief acquisitie op dit product, zodat het ook geïndiceerd wordtü
Methode De werkmethode moet nog vastgesteld worden.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 30-06-2003 tot 30-06-2003
Peildatum 12-05-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. J. van Loon
Thuiszorg Breda
Postbus 1971
4801 BZ Breda
076 5265555
Contactpersoon
Loon, mevr. J. van
Thuiszorg Breda
Postbus 1971
4801 BZ Breda
076-5265555
Trefwoorden
noord-brabant maatschappelijk werkers maatschappelijke dienstverlening functie-inhoud
Naar boven