STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.088
Titel Tevredenheidsonderzoek onder cliënten van de Afdeling Verpleegartikelen en Hulpmiddelen
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Zorggroep Thuis
Financiers Zorggroep Thuis
Uitvoerenden Zorggroep Thuis Hilde Colenbrander Dré van Neer
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling De doelstelling van het project is het systematisch meten van de mate van tevredenheid bij de cliënten van de Afdeling verpleegartikelen en hulpmiddelen over de ontvangen dienst- en zorgverlening.
Methode Hiertoe worden schriftelijke enquetes afgenomen.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 30-04-2003 tot 30-04-2003
Peildatum 27-05-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. C.J.C.M. Kooijman
Zorggroep Thuis
Postbus 2690
6401 DD Heerlen
045 5616108
Contactpersoon
Neer, dhr. D. van
Zorggroep Thuis
Postbus 2690
6401 DD Heerlen
045 5616161
Trefwoorden
limburg patiëntensatisfactie thuiszorgtechnologie hulpmiddelen enquêtering
Naar boven