STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.098
Titel Waarderingsindicatoren met betrekking tot cliënten
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Thuiszorg Midden-Limburg
Financiers Thuiszorg Midden-Limburg
Uitvoerenden Thuiszorg Midden-Limburg Universiteit Maastricht
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Het doel van het project is om inzicht te krijgen op welke indicatoren waardering door cliënten gemeten kan worden. Tevens wordt er onderzocht in hoeverre Thuiszorg Midden-Limburg hier al aan voldoet.
Methode Hiertoe vindt een inventariserend onderzoek plaats.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie Het betreft hier een afstudeeronderzoek binnen Zorgwetenschappen. Publicaties zullen later verschijnen.
Periode
Datum Van 30-06-2003 tot 30-06-2003
Peildatum 02-06-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. J. Wiskerke
Thuiszorg Midden-Limburg
Postbus 1316
6040 KH Roermond
0475 373805
Contactpersoon
Wiskerke, mevr. J.
Thuiszorg Midden-Limburg
Postbus 1316
6040 KH Roermond
0475 373805
Trefwoorden
limburg patiëntenraadpleging indicatoren universiteiten registratie
Naar boven