STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode lvt95-1507
Titel Ophelia organisatie van zorgverlening extern
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Thuiszorg Goeree Overflakkee Verpleeghuis De Samaritaan
Financiers Substitutie verpleeghuis Intensiveringsgelden gezinsverzorging SGV Leiden (vanaf medio 1996)
Uitvoerenden Thuiszorg Goeree Overflakkee Verpleeghuis De Samaritaan
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Is het mogelijk om in samenwerking met het verpleeghuis (substitutie) en gezinsverzorging (intensiveringsgelden) de jonge gehandicapten (thuiswonend) gelijktijdig verzorging en het vinden van een nuttige dagbesteding aan te bieden De doelgroep bestaat uit patinten (20-55 jaar) met een verworven handicap, die zijn uitbehandeld (gerevalideerd) en graag zelfstandig thuis willen blijven wonen.
Methode Een aanbod van verzorging en activiteiten (die leiden tot produkten die op de markt komen) op vier dagen per week in een cultureel centrum. Regelmatig registreren van de uitkomsten van evaluaties met deelnemers, mantelzorg, verzekeraars en financiers.
Publicaties Projectomschrijving
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-08-1994 tot 31-08-1994
Peildatum 02-06-1997
Mutatiedatum 11-05-1997
Contact
Ingevoerd door
Mevr. E.M. Verolme
Thuiszorg Goeree Overflakkee
Postbus 54
3255 ZH Oude Tonge
0187 641044
Contactpersoon
Verolme, mevr. E.M.
Thuiszorg Goeree Overflakkee
Postbus 54
3255 ZH Oude Tonge
0187 641044
Trefwoorden
chronische patinten gehandicapten dagbesteding verpleeghuizen zuid-holland
Naar boven