STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode stoom03.131
Titel Netwerk Palliatieve Terminale Zorg
Betrokken partijen
Opdrachtgevers Zorgnetwerk Oss - Uden - Veghel
Financiers Subsidie Zorgkantoor Deelnemende instellingen
Uitvoerenden Zorgnetwerk Oss - Uden - Veghel, hierbij zijn aangesloten: ZVOM Zorg voor Ouderen Maasland Welstaete Ziekenhuis Bernhoven Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost GGZ Oost-Brabant Districts Huisartsen Vereniging, DHV
Participanten Als klankbordgroep: St. Josefoord te Nuland Retraitehuis Uden Regionaal Patiënten Consumenten Platform Noord-Brabant Vrijwillige Terminale Thuiszorg Stichting Bijna Thuis Huis de Oase
Projectomschrijving
Doelstelling De doelstelling van het project is het optimaliseren van de toegankelijkheid van de palliatieve terminale zorg in de regio voor de patiënt en de verwijzer door het op elkaar afstemmen van de activiteiten van de verschillende organisaties om daarmee eenduidigheid, optimale bereikbaarheid en benutting van de aanwezige zorg te creëren. Kortom: het realiseren van een netwerk palliatieve zorg, dat aansluit bij de behoefte en vragen van de mensen en hun omgeving.
Methode Hiertoe worden de volgende methodes toegepast: - inventarisatie van de kwaliteit en kwantiteit van de palliatieve terminale zorg binnen de instellingen en de thuissituaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het toetsingsinstrument palliatieve zorg, ontwikkeld door de regio 's-Hertogenbosch; - analyse van de uitkomsten; - het inzichtelijk krijgen van kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar palliatieve terminale zorg, in samenwerking met de coördinator van de regio 's-Hertogenbosch; - definiëren lacunes; - optimaliseren en borgen van het bestaande aanbod en opstarten verbeterprojecten. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die door het Zorgkantoor gesteld zijn, zoals: de functionele indicatiestelling, de registratie en de kwaliteitssystemen van de instellingen.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 30-04-2003 tot 30-04-2003
Peildatum 16-06-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
mevr. M. Verstegen
Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost
Postbus 109
5400 AC Uden
0413 333777
Contactpersoon
Projectmanager
Zorgnetwerk Oss/Uden/Veghel
Postbus 176
5340 AD Oss
0412 622678
Trefwoorden
noord-brabant palliatieve zorg terminale zorg toegankelijkheid interdisciplinaire samenwerking afstemming vraag en aanbod kwaliteit van de zorg zorgkantoren ziekenhuizen huisartsen ggz patiëntenorganisaties
Naar boven