STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode nivel02.017
Titel Transmuraal bloedtransfusie thuis
Betrokken partijen
Opdrachtgevers onbekend
Financiers ZON, Praeventiefonds Zorgverzekeraar(s)
Uitvoerenden Academisch Ziekenhuis Maastricht Thuiszorg Eindhoven Catharina Ziekenhuis St. Apothekers Z.O. Brabant
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Dit project is een gerandomiseerd onderzoek van het Academisch Ziekenhuis Maastricht naar bloedtransfusie thuis geven. De volgende aspecten worden onderzocht: - haalbaarheid; - financien; - kwaliteit; - proces; - juridische aspecten; - tevredenheid patiënt; - tevredenheid professionals.
Methode Men werkt volgens protocollen.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-03-2003 tot 31-03-2003
Peildatum -
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Wel-van Poppel, mevr. J. van der
Thuiszorg Eindhoven
Postbus 310
5600 AH Eindhoven
040 2949949
Trefwoorden
noord-brabant ziekenhuizen academische ziekenhuizen apotheken apothekers verpleegkundigen laboranten wijkverpleegkundigen oncologen bloedtransfusiedienst transmurale zorg protocollen zorgvernieuwing
Naar boven