STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode trimbos02.535
Titel Mobiele teams
Betrokken partijen
Opdrachtgevers onbekend
Financiers Zorgvernieuwingsfonds GGZ
Uitvoerenden Rijngeest Groep
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Dit project heeft tot doel het bieden van integrale zorg aan cliënten uit de langdurende zorg in de Rijnstreek.
Methode Dit gebeurt middels: - integratie van de teams spv, casemanagement, psychiatrsiche thuiszorg, trajectbegeleiding en ambulante woonbegeleiding; - aanstellen van een zorgcoördinator per cliënt; - degene die bij de cliënt betrokken zijn, nemen deel aan de besprekingen; - het mobiele team kan gebruik maken van het aanbod van het dienstencentrum, rehabilitatiemethode, Libermanmodulen, maatschappelijk werk etc.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 30-04-2003 tot 30-04-2003
Peildatum -
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Ravestyn, mevr. D. van
Rijngeest Groep, centrum Rijnstreek
Postbus 739
2400 AS Alphen a/d Rijn
0172 460300
Trefwoorden
zuid-holland lange termijn zorg ggz functiegerichte zorgverlening interdisciplinaire samenwerking zorgcoördinatie continuïteit van de zorg patiëntgerichte hulpverlening psychiatrische thuiszorg ambulante gezondheidszorg begeleid wonen psychiaters psychologen b-verpleegkundigen verpleegkundigen zorgvernieuwing
Naar boven