STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode nigz-q0300228
Titel Kennismaken met internet voor senioren
Betrokken partijen
Opdrachtgevers onbekend
Financiers bijdrage deelnemers
Uitvoerenden Zorg en Welzijn Groep Centa, docent
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Dit project beoogt senioren wegwijs te maken met internet zodat zij effectief van internet gebruik kunnen maken.
Methode Hiertoe krijgen 55-plussers die al enige kennis hebben van de computer een cursus an 3 maal 2,5 uur met 10 deelnemers.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 28-02-2003 tot 28-02-2003
Peildatum 22-06-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Smit, mevr. M.
Zorg en Welzijn Groep
Postbus 65
3200 AB Spijkenisse
0181 679679
Trefwoorden
zuid-holland ouderen internet automatisering bij- en nascholing
Naar boven