STOOM – Projecten voor 2003

Projectcode nigz-q0200017
Titel Fibromyalgie
Betrokken partijen
Opdrachtgevers onbekend
Financiers eigen middelen
Uitvoerenden Regionale Thuiszorg Oefentherapeut
Participanten onbekend
Projectomschrijving
Doelstelling Dit project beoogt mensen met fybromyalgie kennis te laten maken met verschillende manieren van omgaan met en het verwerken van fibromyalgie. Intermediaire doelgroepen zijn de reumatoloog, revalidatiearts, huisarts en wijkverpleegkundige.
Methode De cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten van 8 tot 12 deelnemers. Het theoretische kader of model is FES - Coördinatiecentrum Chron Noord-Nederland- Thuiszorg Drenthe.
Publicaties onbekend
Aanvul informatie onbekend
Periode
Datum Van 31-08-2003 tot 31-08-2003
Peildatum 23-06-2003
Mutatiedatum -
Contact
Ingevoerd door
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
Contactpersoon
Miske, Y.
Regionale Thuiszorg
Postbus 67
1800 AB Alkmaar
072 5127127
Trefwoorden
noord-holland chronische patiënten coping gvo patiëntenvoorlichting reumatologen revalidatie-artsen huisartsen wijkverpleegkundigen bij- en nascholing spieratrofie
Naar boven