Andere titels

Onderzoek Zingeving; aan gedacht?

Waar hebben cliënten in de thuiszorg behoefte aan als het gaat om
levensvragen, zingeving en religie? Dat is het thema van dit bijzondere
onderzoek, een afstudeerproject uit 2007 van Thirza Jansen en Marjan
van der Spoel, HBO-V studentes aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Else vroeg hen om specifiek het perspectief van de cliënt te belichten.

De afstudeerscriptie is een vervolg op een onderzoek van dr. L.J. Tiesinga naar levensbeschouwing, zingeving en religie onder wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, kraamverzorgenden en gezinsverzorgenden.

U kunt het onderzoek hier lezen:  Onderzoek Zingeving aan gedacht

Onderzoek Levensbeschouwing, zingeving en/of religie in de thuiszorg

Else wil haar aanbod goed laten aansluiten op de wensen van hulpverleners. Zij heeft daarom onderzocht in hoeverre thema’s als levensbeschouwing, zingeving en/of religie leven onder zorgprofessionals en hun cliënten. Ook wil zij weten bij welke zorgproblemen en zorgsituaties deze thema’s zich voordoen en of professionals behoefte hebben aan scholing en training om hun deskundigheid in dit domein van de zorg te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. L.J. Tiesinga van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Gratis te bestellen bij Else per mail: info@stichting-else.nl

Thuiszorg in Transitie

Welke consequenties heeft overheidsbeleid voor menselijke waardenin de thuiszorg? Dat is het onderwerp van deze uitgave uit 2005, een onderzoek van de Unversiteit van Humanistiek in opdracht van de Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing, STOOM en LSBK. De onderzoeker, prof. dr. H.P. Kunneman, baseerde zijn boek op enquêtes onder bijna 500 verpleegkundigen en verzorgenden aan de hand van door hen ingebrachte casuïstiek, 21 diepte-interviews met verpleegkundigen en verzorgenden en 6 aanvullende interviews met beleidsmedewerkers en managers in de thuiszorg. Hij vroeg hen vooral naar de waarden die voor henzelf als professional belangrijk zijn, de manier waarop die in het werk tot uiting komen en wat hen belemmert om aan die waarden in de praktijk gestalte te geven. De populaire versie en de onverkorte versie kunt u gratis bestellen bij Else per mail: info@stichting-else.nl

Naar boven