Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging opgegaan in Else

Sinds begin 2013 is Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging (StCRvG) opgegaan in Stichting Else. De StCRvG is na de fusie met de Nationale Kruisvereniging (1990) omgezet naar een vermogensfonds. Dit fonds financierde projecten op het gebied van de gezinsverzorging.

Geschiedenis
De StCRvG bestaat sinds 1947. Opgericht door 6 landelijke levensbeschouwelijke organisaties die werkzaam waren op het gebied van de gezinsverzorging. Door de oprichting van de StCRvG ontstond er meer eenheid in beleid en uitvoering van de werkzaamheden.. Dit gaf een impuls aan de beroepsontwikkeling van de gezinsverzorgster. Er kwam een tweejarige opleiding, een diploma en een insigne. De werkzaamheden van de StCRvG kunnen goed begrepen worden door de werkzaamheden te plaatsen in het kader van de naoorlogse verzuiling in Nederland. In deze periode werd het particulier initiatief door de overheid en de maatschappij gestimuleerd. In de praktijk werden de gezinsverzorgenden en gezinshulpen ingezet in gezinnen, waar huishoudelijke en gezinsondersteuning nodig was.

Voor meer informatie klik hier om naar de website van ActiZ te gaan.

Naar boven