Else strategie-dag op 4 februari 2013 gehouden op Landgoed De Horst in Driebergen

Opening
De dag werd geopend door Jo Caris. Hij heette de aanwezigen welkom. Aanwezig waren bestuursleden van Else, leden van de cie Spiritualiteit in de Zorg en een aantal oud bestuursleden van de fusiepartners van Else. Fusiepartners zijn de – voormalige – LSBK, Stichting Even Anders, STOOM en Centrale Raad voor Gezinsverzorging (per 1 maart a.s.).

Compassion for Care
Als eerste werd Peter Vermeiren geïntroduceerd. Namens Compassion for Care gaf hij een presentatie over deze stichting. Deze stichting wil de compassie in de zorg weer terug brengen. Vooralsnog is de stichting werkzaam in de ziekenhuiswereld. Voor meer informatie over Compassion for Care klik hier.

Afgesproken is dat Compassion for Care en Else gaan onderzoeken hoe ze elkaar kunnen versterken en compassie in de zorg thuis te bevorderen.

 

Vervolgens presenteerde Sandra van Dulmen (Prof.dr. A.M. van Dulmen) de uitkomst en van haar onderzoek. De waarde van een warm contact, onderzoek naar affectieve zorgverlener-patiënt communicatie. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.

 

Na een overheerlijke lunch werd het programma hervat.

Reliëf – project Mijn Leven in Kaart
Wout Huizing van Reliëf vertelde over de methode Mijn Leven in Kaart. Dit project bestaat al enkele jaren en handelt over gesprekken met ouderen over hun levensverhaal. In dit project wordt een handleiding ontwikkeld om het levensverhaal van ouderen op te tekenen of gesprekken over te voeren. In 2009 gaf Reliëf Mijn leven in fragmenten uit, een methode met foto’s en belevingsgerichte vragen om met dementerende ouderen in gesprek te gaan. Momenteel werkt Reliëf aan een versie voor het gebruik in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Al langere tijd leeft ook de wens om Mijn leven in kaart geschikt te maken voor oudere migranten en vluchtelingen. Dit project “Migranten aan het woord” is vorig jaar van start gegaan. Inmiddels is Else (mede)financier van dit project. 

Sprakeloos Gevoel – cie Spiritualiteit in de Zorg (de cie is een onderdeel van Stichting Else)
Ook Else’s eigen project Sprakeloos Gevoel kwam aan de orde. In dit project worden Dvd’s gemaakt met beelden en geluiden horende bij de 8 hoofddenominaties en levensovertuigingen in Nederland. Er wordt tevens een handleiding per DVD bijgeleverd over toepassing en gebruik.
Ouderen met een geestelijke beperking (bijv. dementie) voelen zich vaak verloren. Meestal ontbreekt het aan manieren om nog met hen te communiceren. Door middel van het tonen van de beelden van de DVD kan er mogelijk weer herkenning ontstaan en een lichte vorm van communicatie.
Er werd een trailer vertoond van beelden uit de 8 Dvd’s. Dit project zal in het najaar 2013 afgerond zijn. Klik hier voor meer informatie.

Van doneren naar missie gerelateerd investeren
Tot slot gaf de directeur van Stichting Else, Marco van Alderwegen een presentatie over de verandering die bij Else gaande is. Van subsidiëren van projecten is nu de aandacht aan het verschuiven naar missie gerelateerd investeren.

Afsluiting
De dag werd afgesloten door Jo Caris. Dit was tevens zijn laatste officiële daad als voorzitter van Stichting Else. Door andere werkzaamheden is hij teruggetreden als voorzitter. Jo is nl. benoemd tot bijzonder Hoogleraar Organisatieontwikkeling in de zorg.

Naar boven