Subsidie toegekend aan het project Discours Vitale Toekomst

In februari 2013 heeft het bestuur van Else een subsidie toegekend aan het project Discours Vitale Toekomst.
In 2011 is een publicatie verschenen: “Vitale Toekomst, onze gezondheidszorg in 2040. In deze publicatie hebben een aantal wetenschappers en denkers zich over het onderwerp gebogen en essays geschreven.

Vita Valley en STG/Health Management Forum, financiers van deze publicatie, willen nu verder met deze ideeën en zoeken naast Else nog andere financiers voor het project Discours Vitale Toekomst. Dit project is in 2 tranches verdeeld. In de eerste tranche, die loopt van oktober 2012 – tot oktober 2013 wil men met name beleidsmakers interesseren in deze beweging. En daardoor de discussie over een nieuwe toekomst voor de gezondheidszorg op gang te brengen. Else heeft verzocht om ook een maatschappelijke discussie – bottom-up – op gang te brengen. Werkwoorden in dit project zijn: uitnodigen, verbinden, versterken en inspireren. Communicatie is daar een belangrijke randvoorwaarde voor. Hier worden samenwerkingspartners in de mediawereld gekozen die onze ambitie delen en verder kunnen uitdragen. Na afronding van deze tranche zullen de organisatoren met de financiers overleggen over het vervolg dat tot januari 2015 loopt.

Voor meer informatie kijk op STG/Health Forum Management.

Naar boven