Presentatie Ik is niks

Vandaag, donderdag 30 januari, wordt de eerste publicatie van SEP* Uitgeverij gepresenteerd tijdens een studiebijeenkomst in Utrecht over lokale kracht. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (Universiteit Utrecht). Ton Baetens is aanwezig om zijn boek Ik is niks, geschreven in opdracht van Aedis-Actiz KCWZ en Stichting Else en met een hoofdrol voor burgerkracht, nader toe te lichten.

‘Participatiesamenleving’ was in de race voor het woord van 2013. Burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg passen goed binnen dat begrip. Maar ze roepen ook vragen op: Welke risico’s gaan met burgerinitiatieven gepaard? Als wonen, welzijn en zorg door burgers worden uitgevoerd, hoe bewaak en garandeer je dan de kwaliteit? Wie is eindverantwoordelijk en hoe is het toezicht geregeld? Tijdens de studiebijeenkomst Lokale kracht: voorbij het applaus gaan wetenschappers, professionals en actieve burgers met elkaar in gesprek over dit soort dilemma’s.

Ook Elsendorp komt ter sprake: de actieve Brabantse dorpskern waar EMMA’s Ton Baetens een week onderdook om het ‘geheim’ van de Elsendorpers te ontrafelen. Want burgerkracht en sociale samenhang, dat is Elsendorp. De sociale cohesie is in de dorpskern ongekend sterk, terwijl ze in de rest van Nederland ‘zoek’ lijkt te zijn. Sterker nog: wat bedoelen we eigenlijk met sociale cohesie, met participatiesamenleving? Daar zijn verschillende visies over die alles te maken hebben met de veranderende verhoudingen tussen overheid en burger. Die visies en verhoudingen vormden – naast de lokale kracht van de betrokken Elsendorpers – voor Ton Baetens de reden om het dorp te bezoeken.

De inhoud van Ik is niks sluit, met al zijn gesprekken, indrukken en interpretaties van lokale kracht, nauw aan bij de bijeenkomst van Aedis-Actiz KCWZ en het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving in Utrecht. Meer informatie over die bijeenkomst vindt u op de bijbehorende website. Over Ik is niks leest u op de website van SEP* Uitgeverij. Het boek is overigens bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum gratis te bestellen. Daar is ook een PDF te vinden. Dezelfde PDF is gratis te downloaden bij Stichting Else. Een ePub is gratis te downloaden bij sepuitgeverij.nl vanaf aanstaande maandag 3 februari 2014.

Naar boven