Touch Table/CRDL

In 2013 heeft Stichting Else in samenwerking met Stichting Fonds Sluyterman van Loo een subsidie toegekend van, ieder, € 26.000,– voor het doorontwikkelen van het instrument Touch Table met sensor en geluidstechnologie. Dit product zal ingezet worden om het contact tussen ouderen met minder verstandelijke vermogens, hun mantelzorgers en professionele verzorgers te verbeteren.

Foto CRDL

Vervolgens is eind 2014 nog eens een subsidie ad € 12.500,– van ieder fonds ingezet om een marktonderzoek te laten verrichten naar de mogelijke omvang, de aard van de markt en mogelijke afzetvolume voor dit product,

Het product is inmiddels de CRDL genoemd. Via de site www.crdlt.com is te zien hoe de CRDL ingezet kan worden.

Naar boven