Vitaal Thuis: thuiszorgtechnologie voor en door gebruikers

Else heeft een financiële ondersteuning gegeven aan VitaValley om in samenwerking met de experts van Waag Society en de cliënten en medewerkers van Evean, de behoeften en wensen van ouderen die langer thuis wonen, te onderzoeken. In dit exploratieve in-depth onderzoek zocht men specifiek naar de rol die technologie kan spelen om de communicatie tussen thuiswonende ouderen, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers te verrijken. Dit leverde inzicht op in de motivaties en wensen van alle betrokkenen bij de inzet van thuiszorgtechnologie. Belangrijke conclusie is dat deze behoeften erg kunnen verschillen. Daarnaast resulteerde dit onderzoek in een herbruikbare methodologie. Gebruikers zullen intensief en continu betrokken worden bij de verdere ontwikkeling en implementatie van Vitaal Thuis: thuiszorgtechnologie daadwerkelijk voor en door gebruikers.

Samenvatting onderzoek Vitaal Thuis

Naar boven