Wie is Else?

Else is een stichting die is ontstaan door de samenvoeging van een drietal kleine fondsen uit het voormalige kruiswerk. Begin 2013 is ook Stichting Centrale Raad voor Gezinsverzorging (StCRvG) opgegaan in Stichting Else. In haar hele wezen staat Else voor verandering. Verandering in de eerstelijn-de maatschappelijke (gezondheids)zorg. Het uitdragen van het cultureel erfgoed kruiswerk/gezinsverzorging en het bevorderen van aandacht voor spiritualiteit in de zorg, heeft Else in 2016 uitbesteed/overgedragen aan respectievelijk Florence Nightingale Instituut en Stichting Even Anders. Deze thema’s vormen ook onderdeel van de doelstelling van Else.

Else heeft de ANBI-status. Het KvK-nummer is 41178804. Het RSIN-nummer is 800510318.

Het waarom van Else
Else maakt zich sterk voor een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke zorg in Nederland en ondersteunt daarom initiatieven op het gebied van een andere manier van zorg verlenen en zorg organiseren. Zorg die de cliënt en diens zelfstandigheid centraal stelt en een respectvolle, warme en gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener, cliënt en zijn/haar leefomgeving als belangrijke voorwaarde ziet voor goede zorg.

Waar houdt Else zich mee bezig?
De wortels van Else liggen in het kruiswerk en de gezinsverzorging ofwel de verpleging en verzorging thuis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Else zich actief inzet voor de verbetering van de landelijke maatschappelijke (gezondheids)zorg. Daarnaast vraagt Else aandacht voor spiritualiteit in de zorg en het cultureel erfgoed van het kruiswerk en de gezinsverzorging.

Welke thema’s vindt Else belangrijk?
Vanuit haar wortels hanteert Else een brede definitie van Maatschappelijke (gezondheids)zorg, dus meer Bp - cloudtagdan Thuiszorg/wijkverpleging en gezinsverzorging. Else wil ook sectoroverstijgend actief zijn en stelt de focus op de eindgebruiker centraal..

Hoe doet Else dat?
Stichting Else is een vermogensfonds. Met de rendementen op beleggingen wordt invulling gegeven aan haar doelstelling. Op innovatieve wijze neemt Stichting Else donatie-aanvragen in behandeling, via het digitale Platform Pleindoneren. Dus geen aanvraag indienen maar Pleindoneren.

De meting van de maatschappelijke impact gebeurt door middel van de methodiek Social Return on Investment (SROI).

Naar boven