Bestuurssamenstelling:

De bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en zijn maximaal 1 periode herbenoembaar. Het bestuur hanteert een gedragscode met betrekking tot het functioneren.

drs W.J.M. Corsten, voorzitter
De heer Corsten is dertig jaar lang werkzaam geweest in het – voormalige – kruiswerk en de thuiszorg, w.o. 11 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Thebe.  Sinds 15 februari 2013 is de heer Corsten voorzitter van Stichting Else.

drs. L.E.F. (Lucien) van Ruth: secretaris/penningmeester
Thans voorzitter Raad van Bestuur van Viva!Zorggroep en sinds 1 juli 2011 is de heer Van Ruth secretaris/penningmeester bij Stichting Else.

dr. G.H.M.I. (George) Beusmans:
Voormalig huisarts en Universitair Hoofddocent bij de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Voorzitter stichting Kennisnetwerk CVA Nederland.

drs. M.H.M. (Thijs) Meulemans:
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Elde.

mevrouw J.M. (Janny) Verseput, MsM:
Voormalig directeur Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord.Thans onder andere lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Rotterdam.

Honorering bestuur

Het bestuur ontvangt, conform het Vacatiegeldenbesluit per bijgewoonde vergadering € 135,–, de voorzitter € 200,– exclusief een vergoeding voor woon- werkverkeer van € 0,19 p.k of 2e klasse Openbaar Vervoer.

Naar boven