Maatschappelijke investeringen

Op 16 mei 2013 heeft Else InvestMZ opgericht, een maatschappelijk investeringsfonds. Door participatie in InvestMZ (impact investeringen) richt Else zich op de initiatieven die de potentie hebben uit te groeien tot een sociale onderneming die maatschappelijk én financieel rendement zou kunnen behalen. Het gaat Else dan om het daadwerkelijk participeren in vernieuwende ideeën die bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen in de zorg. InvestMZ investeert in start-ups  (in de startfase en vroege groeifase) die durfkapitaal nodig hebben.
Naast Else participeert ook Fonds Sluyterman van Loo in InvestMZ en zijn andere vermogensfondsen van harte welkom om te participeren in InvestMZ. Meer informatie klik hier. 

De meting van de maatschappelijke impact gebeurt door middel van de methodiek Social Return on Investment (SROI).

Maatschappelijk investeren is anders dan doneren

Doneren doen vermogensfondsen vanuit een rendement op het belegd kapitaal. Het belegde kapitaal wordt niet ingezet ten behoeve van de doelstelling van het fonds.

Maatschappelijk investeren doen vermogensfondsen met het kapitaal zelf. Het rendement (maatschappelijk én financieel) wordt niet behaald op de beurs maar door goed presterende ondernemingen  waarin is geïnvesteerd.

 

Investeren in Zelfstandigheid en Technologie (INZET)

St. Else is medio 2019 medeoprichter van INZET. INZET ondersteunt bedrijven die zorginnovaties aanbieden met een rechtstreekse, positieve impact op de levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening, dan wel op preventie daarvan gericht zijn. Met financiering, expertise en een sterk netwerk helpt INZET de onderneming bij het uitbouwen van de innovatie en het maximaliseren van het positief effect op het leven en op de maatschappij.

Zo wil INZET chronische aandoeningen voorkomen en mensen die eronder lijden de kans geven om zo zelfstandig mogelijk, met waardigheid, voluit te kunnen leven.

Het is een uniek samenwerkingsverband tussen vermogensfondsen, gezondheidsfondsen en welzijnsfondsen. Het gaat om de Nierstichting, Het Gehandicapte Kind, Reuma Nederland, KWF Kankerbestrijding, de Maag Lever Darm Stichting, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Else en InvestMZ. De ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) en EZK (Economische Zaken en Klimaat) investeren mee. Daarnaast kan INZET ook rekenen op de kennis en het netwerk van verschillende zorgverleners en zorgverzekeraars.

Naar boven